Sagaidīsim brīvības svētkus ar labiem darbiem!

Izmantosim šo pavasara laiku savas vides, apkārtnes sakopšanai, aicinām rīkot savas individuālās un ģimenes talkas, lai sakoptu vidi labākai dzīvai!

Padarīsim visi mūsu Latviju zaļāku, tīrāku, ilgspējīgāku, drošāku un skaistāku!

 

Saulainus svētkus!

Priecāsimiem, ja dalīsies ar paveikto, sūtot foto uz e-pastu info@rigaskomercskola.lv