Sienāžiem ir pļava zaļa,

Vālodzei ir dziesmu vaļa,

Man ir sava māmuliņa,

Es tai zelta atslēdziņa.