Paldies Draudzīgā aicinājuma fondam un tā priekšsēdētājam Jānim Endeles kungam

Paldies Draudzīgā aicinājuma fondam un tā priekšsēdētājam Jānim Endeles kungam par organizēto konkursu “Skolu reitings 2019”, kurā augsti tiek vērtētas jauniešu zināšanas un prasmes, jo “izglītība ir visspēcīgākais ierocis, ko var izmantot, lai mainītu pasauli”!

 
Paldies pedagogiem, absolventiem un vecākiem par brīnišķīgo sadarbību, līdzatbildību un ieguldīto mīlestību!

 

2019. gada 25. novembris