Laimē budžeta vietu

Iesaka
Rihards Lepers
Rīgas Komercskolas absolvents,
aktieris un uzņēmējs
Rihards Lepers
Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.

Piesakies Online Atvērto durvju dienai

Iesaka
Ilze Beļinska
Tālmācības vidusskolas
«Rīgas Komercskola» direktore
Ilze Beļinska
Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.

Kāpēc izvēlēties mūs?

Rīgas Komercskolai ir 25 gadu pieredze komercizglītībā

Mums ir 30 gadu pieredze komercizglītībā.

Tālmācības vidusskolas absolventi ir panākumiem bagāti cilvēki

Mūsu absolventi ir panākumiem bagāti cilvēki.

Vidējā izglītība tālmācībā - mūsu absolventi ir panākumiem bagāti cilvēki

Mūsu skolēni apgūst darba tirgū pieprasītus profesionālos virzienus.

Tālmācības vidusskolā 100% nokārtoti centralizētie eksāmeni

Vislabākie eksāmenu rezultāti starp tālmācības vidusskolām.

Piesakies Online Atvērto durvju dienai!

Piesakies Online Atvērto durvju dienai!


Personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar privātuma politiku.

Tālmācības vidusskolas "Rīgas Komercskola" absolventu slavas zāle

Rihards Lepers - Teātra Observatorija aktieris - Rīgas komercskolas absolventu slavas zālē
Rihards Lepers
Teātra Observatorija aktieris
Lauris Liberts - Draugiem.lv līdzdibinātājs - Rīgas komercskolas absolventu slavas zālē
Lauris Liberts
Draugiem.lv līdzdibinātājs
Ilmārs Poikāns - Rīgas Komercskolas absolvents - Tālmācības vidusskola
Ilmārs Poikāns
LU Mākslīgā intelekta laboratorijas pētnieks
Mārtiņš Lauva
Mārtiņš Lauva
politiķis, uzņēmējs

Tālmācība Rīgas Komercskolā

Pamatizglītība un vidēja izglītība tālmācībā

Mācies ērti no 1. līdz 12. klasei.

Tālmācība un neklātiene ar 25 gadu pieredzi komercizglītībā

Mācies skolā ar 30 gadu pieredzi komercizglītībā.

Apvieno dzīvesveidu ar kvalitatīvu izglītību tālmācībā

Apvieno aktīvu un radošu dzīvesveidu ar kvalitatīvu izglītību.

Iegūsti budžeta vietu tālmācības skolā vai absolvē paātrināti

Absolvē skolu paātrināti (MK noteikumu Nr. 591 46.punkts).

Apmeklē individuālās konsultācijas Rīgas Komercskolā

Apmeklē individuālās konsultācijas.

Somijas izglītības sistēma Latvijas tālmācības vidusskolā

Somijas izglītības sistēmas pieeja.

Runā tālmācības vidusskolas "Rīgas Komercskola" absolventi

Tālmācības priekšrocības

  • Atbilst izglītojamo individuālajām vajadzībām.
  • Veido individuālu atbildību par mācību rezultātiem.
  • Palīdz efektīvi izmantot resursus (finansiālo, laika, cilvēku u.c.).
  • Dažādo mācību iespējas.
  • Atbalsta strādājošo  profesionālo attīstību.
  • Sniedz iespēju jebkuram cilvēkam jebkurā laikā un zemeslodes vietā, kur ir pieejams dators ar interneta pieslēgumu, turpināt izglītības procesu.

Strādājam pēc pasaulē atzītas Somijas izglītības sistēmas pieejas

Skolotāju un audzēkņu līdzatbildība par mācību rezultātiem

Individuāla pieeja, ņemot vērā audzēkņa spējas, zināšanu un prasmju līmeni, rosinot strādāt mērķtiecīgi un sekojot līdzi audzēkņa izaugsmes dinamikai

Īpaša, metodiski pārdomāta mācību pieeja

Pamatizglītība tālmācībā

Pamatizglītība tālmācībā

Rīgas Komercskola piedāvā mācības tālmācībā no 1. – 9. klasei. Gan sākumskolā, gan pamatskolā skolēnos tiek veicināta personības īpašību un prasmju attīstība, kas rada priekšnosacījumus veiksmīgai karjeras izvēlei nākotnē.

Uzzini vairāk

Vidējā izglītība tālmācībā

Rīgas Komercskolā tālmācības formā iespējams iegūt vispārējo vidējo izglītību vai izvēlēties kādu no 4 profesionāli orientētajiem virzieniem, kas garantē padziļinātas zināšanas komerczinībās, sabiedriskajās attiecībās, tūrisma menedžmentā un tiesību pamatos.

Uzzini vairāk

Mūsu sadarbības partneri