Finanšu pratības ikgadējā nedēļā mūsu skolas 12.klases audzēkne Keita Vēbere iepazīstināja mūsu 5. klases audzēkņus klases stundā, jēgpilni iesaistot diskusijās – kas ir budžets, kā saprātīgi plānot budžetu, kādi ir krāpšanas veidi un kā no tiem sevi pasargāt, ko darīt, ja esi kļuvis par krāpšanas upuri, kā būt drošam internetā, kas ir investīcijas, noslēdzot ar spēli investīciju apgūšanai.

Keita bija patīkami pārsteigta par mūsu 5. klases audzēkņu aktivitāti, zināšanām finanšu jomā un prasmēm izteikt un pamatot savu domu, cienot citu viedokli.

Paldies Keitai Vēberei, kuratorei Agnesei Gromovai-Ķūrenai un audzēkņiem par kopā radīto gaisotni, pārrunājot jautājumus par labklājību un finansēm!