• Galerija »
  • Jauniešu dalība Latvijas Universitātes organizētajās skolēnu zinātniski pētnieciskajās konferencēs ar Nordplus projekta ietvaros veiktajiem pētījumiem, novērojumiem klimatu pārmaiņu jomā globālajā, reģionālajā, nacionālajā un vietējā mērogā