Priecājamies kopā ar Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskola” 11.klases audzēkni Kristu Špīsi (Krista Evangeline), kas izdevusi savu otro autordziesmu – “Mystery”, kurai rakstījusi pati mūziku, vārdus, kā arī veidojusi aranžiju.
 
Skolas pedagogi un vadība lepojas ar Kristu, kas paralēli mācībām Tālmācības vidusskolā „Rīgas Komercskola” ir atradusi savu pašrealizācijas veidu, jo „laiks ir visdārgākais pasaulē, jo mēs to neradām, tikai tērējam vai piepildām”.
 
Paldies vecākiem par ieguldīto enerģiju, iedvesmu un atbalstu Kristas talanta attīstībā!