18.novembra apsveikums titul

Lai svētki nāk ar ciešu piederību savai zemei un valstij!

Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties.

/I. Ziedonis/