Ieskats, kā Rīgas Komercskolas 5. un 6. klašu audzēkņi darbojās literatūras konsultācijā

Mācīšanās tālmācībā ir jēgpilna, jo mācību procesā ir iespējams izmantot daudzveidīgas mūsdienīgas pieejas, lai to padarītu saistošu un interesantu katram audzēknim, ņemot vērā viņa vecumposmu, spējas, intereses un vajadzības.

Neliels ieskats, kā mūsu 5. un 6.klašu audzēkņi darbojās literatūras konsultācijā, rakstot vēstuli Sprīdītim, veidojot prezentāciju par A. Brigaderes darbu “Maija un Paija”, konsultāciju noslēgumā, veicot pašvērtējumu, izdarot secinājumus par dzīves patiesām vērtībām.

Paldies latviešu valodas un literatūras skolotājai Dacei Vilmenietei un audzēkņiem par kopīgi paveikto!