Mūsu skolas 4.-7. klases audzēkņi piedalījās Swedbank piedāvātā interaktīvā ārpusskolas finanšu izglītības aktivitātē, – Finanšu laboratorija.
 
Finanšu laboratorijas apmeklējums sniedz iespēju iegūt jaunas zināšanas, gan praktiski nostiprināt jau esošās, veicina un pilnveido finanšu pratības, mudina pieņemt lēmumus, rīkojoties ar savām finansēm. Finanšu laboratorijas pamatā ir spēle ar izlaušanās istabas (Escape room) elementiem, kurā audzēkņiem ir jāatbild uz dažādiem ar finanšu pratību saistītiem jautājumiem, lai atklātu kodu, kas atslēdz seifu. Atminamā koda daļas apslēptas piecās tematiskās bāzes stacijās: budžeta plānošana, atbildīga aizņemšanās, personības attīstība, drošība e-vidē, 21.gadsimta prasmes.
 
Paldies Swedbank darbiniekiem un vadībai par aktīvu iesaistīšanos audzēkņu izglītošanā finanšu jomā un 21.gadsimta prasmju apguvē!
 
Paldies pedagogiem Ivetai Kuģeniecei, Kristīnei Caunei, Agnesei Gromovai – Ķūrenai un Egīlam Purviņam par aktīvu līdzdarbošanos mūsdienīga mācību procesa organizēšanā!

 
“Gudrība ir labklājības un patvēruma rotājums”
/Aristotelis/

Skatīt finanšu laborotorijas galeriju.