Lepojamies un apsveicam mūsu, Tālmācības vidusskolas “Rīgas Komercskolas”, angļu valodas skolotāju Ievu Kalniņu ar maģistra darba ”Piederības izjūta skolēnu iekļaušanas veicināšanai tālmācības vidusskolā” aizstāvēšanu un maģistra grāda iegūšanu izglītības zinātnēs!

Ieva, lai ik dienu Tev ir gandarījums par paveikto un iedvesma jauniem izaicinājumiem!