Radošajā darbnīcā “Vilhelma Purvīša māksla” 4. -7. klases audzēkņi iepazina vienu no galvenajām personībām Latvijas 20. gadsimta pirmās puses vizuālajā mākslā, nacionālās ainavu glezniecības izveidotāju. Vilhelma Purvīša vārds Latvijas mākslas vēsturē un sabiedrības priekšstatos ir kļuvis par vienu no nacionālās identitātes simboliem. Poētisku arhetipu veidā “purvītiskie” tēli, motīvi un noskaņas saglabā savu klātbūtni mūsu ainaviskās vides izjūtā un redzējumā.
 
Gleznotāja radīto dzimtās ziemeļnieciskās dabas koptēlu, tāpat kā klasiski komponēto Latvijas ideālo ainavu gadalaiku mijā, mēdz uztvert kā nacionālās ainavas kanonu.Audzēkņi iedziļinājās, kopīgi apsprieda redzamo, mācījās izprast un interpretēt, nostiprinot manuālās prasmes, apgūstot mākslas valodu, mācoties izprast krāsas, dažādus zīmēšanas paņēmienus un proporcijas, attīstot novērošanas un koncentrēšanās spējas un komunikāciju grupā.
 
Skatoties, domājot, zīmējot – iespējams vairāk uzzināt par mākslas tapšanas procesu, mākslas veidiem, autoru personībām un vēsturi.
 

“Radošais darbs vienmēr izdodas, jo galvenais ir process un prieks, kas rodas zīmējot!”

Paldies Latvijas Nacionālās mākslas muzejpedagogiem par radošo pieeju Purvīša glezniecības pamatprincipu un kompozīcijas izpētē!

Paldies pedagogiem Ivetai Kuģeniecei, Kristīnei Caunei, Agnesei Gromovai – Ķūrenai un Egīlam Purviņam par aktīvu līdzdarbošanos mūsdienīga mācību procesa organizēšanā!

“No īsta mākslas darba izriet mūžīgi neizprotamais skaistums.”
/Vilhelms Purvītis/

Skatīt radošās darbnīcas galeriju.