Lepojamies ar mūsu 3.klases audzēkņa Reiņa Jurāna sportiskajiem sasniegumiem.

Reinis, startējot Latvijas Taekwondo federācijas rīkotajās sacensībās, pārstāvot klubu “Musado”, Latvijas atklātajā čempionātā Latvia Open 2022 (Olimpiskais taekwondo), Ventspilī, kurā piedalījās vairāk nekā 140 dalībnieki no trim Baltijas valstīm, izcīnīja 1.vietu un ieguva Latvijas čempiona titulu kategorijā līdz 33kg ar galvas kontaktu.

Paldies trenerim Illia Plonskyi par ieguldīto darbu un iedvesmu treniņu procesā!

Paldies vecākiem par atbalstu Reiņa talanta attīstībā!

Lai arī turpmāk veiksmīgi un iedvesmojoši treniņi!