Mēs iepriecinām viens otru, darot ar labestību, aizrautību un mīļumu!

Ziemassvētku Rūķu labo darbu ballē iepriecinājām viens otru, dziedot, muzicējot, gatavojot dāvanas Rūķu darbnīcās.

Ziemassvētku Rūķu labo darbu ballē iepriecinājām viens otru

Rūķus jau vairāk pamana ap Ziemassvētku laiku, kaut gan tie darbojas visu gadu – nemanāmi, čakli un neatlaidīgi. Rūķi ir ļoti vērsti uz laba darīšanu, nedomājot par to, ko saņems pretī, viņi kopā būšanu liek pirmajā vietā – viņi visu dara ar labestību, aizrautību un mīļumu. Un viņiem piemīt prasme sapņot. Un pats lielākais noslēpums, ka par Rūķi var kļūt ikviens, ja sirds to vēlas. Rūķu uzdevums ir iesēt brīnuma sajūtu, iepriecināt, uzmundrināt, jo, kad uzliekam rūķu cepures, tad kļūstam par tiem, kas īstenībā paši esam, ko reizēm baidāmies citiem atklāt. Tad mūsu smaids nāk no sirds, vārdi pilni ar labestību un siltumu, mēs protam rūpēties viens par otru, darām to ar atbildības sajūtu un sirdsredzīgumu.

Paldies mūsu lielajai Rūķu saimei par kopā būšanu un vēlmi iepriecināt vienam otru, darbojoties Rūķu darbnīcās, kopā dziedot un muzicējot, gatavojot dāvanas Mežciema pansionāta iemītniekiem!

Paldies, audzēkņiem Kristai Špīsei, Renātei Balodei, Elizabetei Lukaševičai, Viktorijai Annai Mekšai, Patrīcijai Graudiņai, Evelīnai Muceniecei, un pedagogiem Inai Kovaļevai, Laurai Kļaviņai un Laumai Pūķei par uzburto svētku noskaņu Mežciema pansionāta iemītniekiem ar vijoles skaņām un dziesmām, nododot ar mīļumu gatavotās dāvanas!

Skatīt Rūķu balles galeriju.